Lidmaatschappen

ANVR-Consumentenvoorwaarden

Asian Way Of Life (KvK 32116307) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.

De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B: Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat
dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke
informatie.

Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord
gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of
Deel B: Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Het boekingskantoor zal u ANVR Informatie 2017 verstrekken. Gebeurt dit niet, vraagt u er dan om.
U kunt de brochure ook hier downloaden.

Duurzaam toerisme Asian Way Of Life

Beleids- en actieplan duurzaam toerisme Asian Way Of Life

Wij houden ons aan de ANVR gestelde voorwaarden met betrekking tot Duurzaam Toeristisch Ondernemen. De DTO coördinator van Asian Way Of Life is in het bezit van een geldig Travelife certificaat. Toerisme heeft over het algemeen een grote impact op en het milieu.

Daar het toerisme hier in grote mate afhankelijk is van het milieu en de mens, biedt Asian Way Of Life veel aandacht aan de ontwikkeling van duurzaam toerisme.

Asian Way Of Life biedt geen producten aan die mensen, milieu, cultuur en natuur nadelig beïnvloeden. De natuur, het milieu, de cultuur en de mens zijn hele belangrijke aspecten die bijdragen aan een fijne en interessante fietsvakantie. Duurzaam ondernemen is al jaren een onderdeel van het verantwoord ondernemen van Asian Way Of Life en blijft de aandacht houden nu en in de toekomst. Het product van Asian Way Of Life, individuele fietsvakanties, een bij uitstek milieuvriendelijke manier van reizen.

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.
Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Wij geven aan welke doelstellingen wij nastreven tot het behouden van het duurzaam ondernemen van Asian Way Of Life in de vorm van een duurzaamheidsplan ten behoeve van: A. de reizen B. de reiziger C. de bedrijfsorganisatie en de verdere ontwikkeling hiervan voor de toekomst.

A. De reizen

Het product van Asian Way Of Life, individuele fietsvakanties zijn in dusverre duurzaam, omdat het individuele fietsreizen betreft en seizoenspreiding wordt nagestreefd. Negatieve effecten op de natuur en het milieu door luchtvervuiling zijn er derhalve niet. De fietsreizen zijn op de fiets uitgezet en worden op de fiets gecontroleerd. Daarnaast proberen wij zoveel mogelijk een rol te spelen bij de oplossing van negatieve effecten op de natuur, maar ook de cultuur door o.a. sponsoring van bepaalde projecten. Asian Way Of Life maakt zich daarnaast sterk voor de mensen die in de landen wonen en leven door zoveel mogelijk gebruik te maken van de particuliere sector. Dit ter bevordering van de ontwikkeling van de welvaart en het welzijn van de mens in die gebieden waar sprake van welke vorm van onderdrukking dan ook.

B. De reiziger

De reiziger wordt geïnformeerd over de duurzaamheid van onze reizen; De mogelijkheid tot spreiding van de vakantieseizoenen; Het beleidsplan van enkele landen m.b.t. in- en uitvoer van verboden producten; Initiatieven van reizigers ter verbetering, worden zoveel mogelijk meegenomen door Asian Way Of Life.

C. De interne bedrijfsorganisatie

Het minimalisering van milieubelastende factoren, zoals bijv. Scheiding van bedrijfsafval van de producten en ander afval; Energiebesparende kantoorsystemen; Optimalisering bedrijfs- en reizigergegevens ter voorkoming van dubbele zendingen: Dagelijkse verwerking database reizigers Asian Way Of Life.

Wat tevens is meegenomen in de uitvoering van duurzaam toerisme, is het minimaliseren van de productie en verspreiding van advertentiemateriaal en overig drukwerk tot het hoogst noodzakelijke en de gewijzigde informatiestroom naar de reizigers.

De punten zoals boven genoemd zullen regelmatig geëvalueerd worden en getoetst ter bevordering van de handhaving ‘Duurzaam toerisme’ en verdere ontwikkeling hiervan. Wilt u meer informatie en duurzame reisadviezen van de ANVR, verwijzen wij u tevens naar de site: www.anvr.nl

Asian Way Of Life, Hoogland (gem. Amersfoort)

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Asian Way Of Life (KvK 32116307) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via: www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Asian Way Of Life (KvK 32116307) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten
    aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

The Travel Stars

Wij zijn lid van de vereniging The Travel Stars. Een netwerk waarin zelfstandige, 
gespecialiseerde reisondernemers elkaar ontmoeten en nauw samenwerken om elkaars reizigers te helpen aan een zo passend mogelijke reis.
De leden van The Travel Stars garanderen u als klant een goede kwaliteit, een klantvriendelijke service en een passend advies, zoals het hoort te zijn.
Zie voor meer informatie: http://www.thetravelstars.nl/